Vacature

Startdatum: 06-12-2021
Einddatum: 30-11-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 19-10-2021 om 09:00 uur

Opdracht omschrijving
LMS is continu bezig met het verbeteren van de informatiebeveiliging van de meldkamervoorzieningen. Hiervoor worden technische informatiebeveiligingsspecialisten gezocht die het lokaal beheerteam op de meldkamer ondersteunen. Het lokale beheerteam heeft specifieke kennis van de meldkamersystemen en van de technische informatiebeveiligingsspecialist wordt verwacht technische kennis van informatiebeveiliging te hebben en het vermogen te hebben om samen met het lokaal beheerteam de benodigde maatregelen te implementeren op de meldkamer.

De werkzaamheden worden bovenregionaal op enkele meldkamers uitgevoerd. De specialist wordt aangestuurd door de kwartiermaker bedrijfsvoering en de specialist werkt samen met het lokaal beheerteam. Landelijk wordt de specialist functioneel aangestuurd door de expertisegroep Continuïteit en Risicomanagement. Vanuit deze groep wordt aangegeven welke verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging nodig zijn. De specialist zorgt samen met het lokaal beheerteam voor de implementatie van deze maatregelen. Dit vergt technische kennis van informatiebeveiliging. Voorts vergt dit kennis van hoe systemen worden beheerd. De kennis over de systemen ligt bij het lokaal beheerteam.  De specialist moet dus ervaring hebben om op het snijvlak van ICT-techniek en informatiebeveiliging te opereren. Zowel als ontwerper, adviseur of implementeerder van (generieke) beveiligingsfunctionaliteiten, als bij het dagelijkse beheer van complexe omgevingen waarbij een hoog niveau van informatiebeveiliging moet worden gehandhaafd. Beveiligingsfunctionaliteiten kunnen betrekking hebben op logische toegangsbeveiliging, encryptie, logging en auditing, bescherming van netwerken tegen indringers of malware, incidentafhandeling, live testen van de robuustheid van beveiliging en dergelijke.

Werkzaamheden zijn:

 • Implementeren van technische maatregelen die voortkomen uit eerder uitgevoerde risicoanalyses en die voortkomen uit de BIO.
 • Zelfstandig ontwerpen en beheren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten daarin.
 • Interpreteren van de resultaten van pentesten en vulnerability scan, en het situationeel prioriteren van die resultaten.
 • Adviseren over het implementeren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten.
 • Zelfstandig uitvoeren van livetesten om vast te stellen of er zich leemten m.b.t. de informatiebeveiliging voordoen in de technische infrastructuur, al dan niet in combinatie met toepassingssoftware, voor zover hij niet is betrokken bij het ontwerp, implementatie of beheer van de te testen omgeving.
 • Deelnemen aan het analyseren en afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten.
 • Zorgdragen dat ontstane leemten blijkend uit informatiebeveiligingsincidenten en -testen worden opgelost.
 • Primair aanpreekpunt voor technisch beheerders bij incidenten en onderhoud.

Politie Nederland
De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

 • Minimaal een erkende, volledige HBO diploma;
 • Tenminste 1 jaar werkervaring met technische informatiebeveiliging;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring in een beheeromgeving;
 • Tenminste 3 jaar werkervaring met technische informatiebeveiliging;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een beheeromgeving;
 • Werkervaring met een adviserende en communicatieve rol binnen een team van beheerders en andere stakeholders;
 • CISSP gecertificeerd.

Over Matchd

Matchd is het detacheringbureau, voor de Overheid mbt ICT, Finance, Technische en Office functies op HBO en WO niveau. Wij hebben vacatures van gemeenten, waterschappen, provincies, landelijke overheid en zorg en onderwijs.
 • Bezoekadres:
 • Hogebrinkerweg 10
 • 3871KN, Hoevelaken
 • 033 204 8204