Vacature

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid chemieclusters en vervoer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Functieomschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als coördinerend beleidsmedewerker ontwikkel jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen.

Risico’s van gevaarlijke stoffen beheersen, maar beter nog voorkomen: dat is onze maatschappelijke opdracht. Bedrijven zijn als eerste aan zet om die risico’s te voorkomen om zo de veiligheid te verbeteren. De overheid stelt daarbij kaders met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook stimuleert de overheid (risicovolle) bedrijven om de productie, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen zodanig aan te passen dat de veiligheid permanent verbetert.

Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid dat ervoor zorgt dat de productie, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen veiliger wordt. Om dit te bereiken stimuleer je veranderingen en innovaties bij individuele bedrijven en de grote chemieclusters in Nederland, gericht op het verbeteren van de veiligheid van deze bedrijven en clusters. Jij neemt het voortouw om, samen met anderen, ervoor te zorgen dat de economische belangen van de chemieclusters ook in de toekomst niet ten koste gaan van de veiligheid van de leefomgeving. Bijvoorbeeld in een situatie waarin er door de energietransitie ander gebruik en andere stromen van gevaarlijke stoffen ontstaan.

In je werk krijg je te maken met een veelheid aan aspecten die van belang zijn voor de veiligheid van de leefomgeving: de productie van chemische stoffen, het vervoer daarvan via buisleidingen, weg, water en spoor en het gebruik van die stoffen bij industriële processen. Jij zorgt er ook voor dat Safe-by-Design een integraal onderdeel wordt van het innovatiebeleid van de chemieclusters. Wil je meer weten over Safe-by-Design? Check dan onze website www.safe-by-design-nl.nl. Daarnaast draag je bij aan de implementatie van de beleidsvernieuwing Omgevingsveiligheid (www.omgevingsveiligheid.nl).

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 werken we met aandachtsgebieden rond risicobronnen. Deze vernieuwing vraagt veel verandering van gemeenten, provincies en bedrijven waar het gaat om hun werkwijze en samenwerking met omgevingsdiensten en burgers. Intensieve samenwerking met onze stakeholders is dan ook een belangrijk deel van je functie.

Verder is het van belang dat je als coördinerend beleidsmedewerker de essentie uit de verschillende beleidsvraagstukken distilleert en daaruit een strategische koers ontwikkelt. Enerzijds pak jij een regisserende rol door norm- en kaderstellend beleid te maken voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Anderzijds stimuleer je actief externe partijen, zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen, om bij te dragen aan het beheersen − maar nog beter het voorkomen − van risico’s bij het gebruik van chemische stoffen.

Jouw rol is dus het coördineren van processen en activiteiten om tot de gewenste resultaten te komen. Hou je van inhoudelijke uitdagingen en ben je door je persoonlijkheid, houding en optreden een stevige en betrouwbare pijler voor anderen? Dan voel jij je bij ons helemaal op je plek!

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en kunt jouw ervaring met technologische en bestuurlijke vraagstukken toepassen.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
 • Je kunt een koers bepalen en de daarbij behorende strategische lijnen uitzetten, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.
 • Je durft nieuwe paden te onderzoeken en geniet van pionieren.
 • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je vindt samenwerken belangrijk en kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je weet mensen mee te krijgen en aan te zetten tot actie.
 • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.
 • Je bent besluitvaardig en overtuigend.
 • Je koppelt jouw analytisch vermogen aan creativiteit en flexibiliteit.


Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.252 – Max. €6.374 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en werken er aan om een werkgever te zijn waarbij íedereen zicht thuis voelt.
 • Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.


Digitaal solliciteren
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.